Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie za pomocą "Elektronicznego Systemu Rekrutacji".
Jesteśmy na ostatnim etapie wdrażania tego systemu.
O uruchomieniu systemu poinformujemy na stronie szkoły oraz naszym profilu FB