Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć osiem klas pierwszych

Technikum:

  • Technik Geodeta: z rozszerzonym programem matematyki, geografii lub fizyki
  • Technik Hotelarstwa: z rozszerzonym programem geografii, j. angielskiego
  • Technik Informatyk: z rozszerzonym programem matematyki, fizyki
  • Technik Mechanik: z rozszerzonym programem geografii, fizyki
  • Technik Rachunkowości: z rozszerzonym programem matematyki, geografii
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii

 

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki lub rosyjski

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

  • Mechanik Pojazdów Samochodowych: Zajęcia praktyczne - Pracowni Szkolenia Praktycznego przy ZSP w Żelechowie
  • Oddział Wielozawodowy: Zajęcia praktyczne indywidualnie u pracodawców; Kurs zawodowy (4 tyg. w każdej klasie)

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Nauka trwa pięć lat w technikum lub trzy lata w szkole branżowej I stopnia. W Zespole funkcjonuje Rada Rodziców. Rodzice wnoszą dobrowolną opłatę na Radę Rodziców.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 8–15 lub telefonicznie (025) 75 41 169.

Terminarz anulowany 

Wstępny terminarz rekrutacji

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 maja 2020 r.

- 23 czerwca 2020 r.

do godz.15:00

2.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  przez kandydatów 

od 26 czerwca 

do 30 czerwca do godz. 15.00

3.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych

13 lipca 2020r.  

4.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentach

od 13 lipca od godz. 

do 20 lipca do godz. 15.00

5.

Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły 

21 lipca

do godz. 14.00

6.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące miejscami

od 22 lipca 

do 27 lipca do godz. 15.00;

7.

Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

24 sierpnia 2020 r.

do godz.14