Harmonogram matury ustnej - maj 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego – maj 2020 (cześć pisemna)

Lista oddelegowanych nauczycieli do Zespołów Nadzorujących pisemny egzamin maturalny oraz w skład Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych