Mateusz Drosio (kl. 3TI) - Przewodniczący

Kacper Frączek (kl. 3 TŻ) - Zastępca Przewodniczącego

Klaudia Gradus (kl. 3TH) - Sekretarz

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Jolanta Wojtasik