Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
ul. Piłsudskiego 45
tel/fax: (25) 75-41-169
szkola@zsz-zelechow.com
główna
archiwum
patron szkoły
plan lekcji
Żelechów
UKS Zakrzewski
internat
przetargi
kontakt
aktualności
kalendarz szkolny
klasy
dla rodziców
dla nauczycieli
REKRUTACJA
nauczane zawody
KKZ - kursy
dane statystyczne
dyrekcja szkoły
nauczyciele
pedagog szkolny
administracja szkoły
doradca zawodowy
Rada Rodziców
konkursy
projekty
zajęcia dodatkowe
baza szkoły
szkolne pracownie
biblioteka
świetlica szkolna
internat
Wirtualny spacer
historia
absolwenci
Samorząd Szkolny
dla maturzystów
Najlepsze wyniki
dla zdaj.egz.zawod.
galerie prac
prezentacje
statut szkoły
KoncepcjaPr2013-17
Wizja.Rozw.2008-12
Wizja.Rozw.2005-10
plan pracy
progr.wych-profilakt.
Przedm.Syst.Ocen.
Gazeta ,,Zapiski"
Informator Sportowy
Koło Dziennikarzy
Gimnazja
Szk.ponadgimn.
linki edukacyjne
matematyka
testy i sprawdziany
publikacje
wyszukiwarki
aktualności
komputeryzacja
spacer po Żelechowie
Urząd Miasta
Wirtualny Żelechów
Dawny Żelechów
historia strony
archiwum
autorzy

DLA NAUCZYCIELI

Harmonogram wywiadówek 16,17 stycznia 2019»
2018/19 - Prezentacja OKE - Zadania PZN Egz.Zawodowy styczen 2019»
2018/19 - Rada Pedagogiczna 7 stycznia 2019»
2018/19 - Nauczyciele delegowani do ZS w Mietnem na egzaminy zawodowe styczeń 2019»
2018/19 - Zarządzenie dyrektora - Rekolekcje adwentowe
2018/19 - Harmonogram spotkań z rodzicami 5-6 grudnia 2018»
2018/19 - Nowe przepisy BHP !»
2018/19 - Szczegółowy harmonogram i komisje egzaminu zawodowego sesja styczeń 2019»
2018/19 - Pokaz ze szkolenia "Zrozumieć więcej ..."»
2018/19 - Raport "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu"»
2018/19 - Rada Pedagogiczna 19 listopada 2018»
2018/19 - Materiały szkolenie PZE matura 2019»
2018/19 - Regulamin oceny pracy nauczycieli»
2018/19 - Wykaz nauczanych kwalifikacji zawodowych»
2018/19 - Nowe kryteria oceny z zachowania»
2018/19 - Zasady ewakuacji Pracowni Zajęć Praktycznych»
2018/19 - Zasady ewakuacji szkoly»
2018/19 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania»
2018/19 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania (semestralne)»
2018/19 - Plan Pracy ZSP»
2018/19 - Projekt Regulaminu Oceniania Nauczycieli»
2018/19 - Kalendarz Roku Szkolnego»
2018/19 - Harmonogram Rozpoczecia Roku Szkolnego»
2018/19 - Rada Pedagogiczna 29 sierpnia 2018»
2018/19 - NOWY Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku programu nauczania - przedm.ogolnoksztalcace TECHNIKUM»
2018/19 - NOWY Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku programu nauczania - przedm.ogolnoksztalcace BRANZOWA SZKOLA I STOPNIA»
2018/19 - NOWY Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku programu nauczania - przedm.zawodowe TECHNIKUM I BRANZOWA SZKOLA I STOPNIA»
2018/19 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania»
2017/18 - Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych - Komisje i delegacje - sierpień 2018»
2017/18 - Harmonogram egzaminów poprawkowych - Komisje - sierpień 2018»
NOWA OCENA PRACY NAUCZYCIELI (od 1 wrzesnia 2018)»
Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2018»
2017/18 - Rada Pedagogiczna 4 czerwca 2018»
2017/18 - Nauczyciele delegowani do ZS w Mietnem na egzaminy zawodowe czerwiec 2018»
2017/18 - Szczegółowy harmonogram i komisje egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2018»
Rada Pedagogiczna 23 kwietnia 2018»
2017/18 - Harmonogram delegacji do innych szkół - matura 2018»
Harmonogram matur pisemnych w maju 2018»
Harmonogram matur ustnych w maju 2018»
2017/18 - Rada Pedagogiczna 9 stycznia 2018»
2017/18 - Materiały szkolenie PZN cz.pisemna elektroniczna egz.zawodowy sesja styczeń 2018»
2017/18 - Materiały szkolenie PZN cz.pisemna i cz.praktyczna egz.zawodowy styczeń 2018»
2017/18 - Nauczyciele delegowani do ZS w Mietnem na egzaminy zawodowe styczeń 2018»
2017/18 - Szczegółowy harmonogram i komisje egzaminu zawodowego sesja styczeń 2018»
2017/18 - Materiały z narady kuratoryjnej - Statuty»
2017/18 - Materiały z narady kuratoryjnej - Doradctwo zawodowe»
2017/18 - Materiały z narady kuratoryjnej - Dokumentacja przebiegu nauczania»
2017/18 - Materiały z narady kuratoryjnej - Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna»
2017/18 - Rada Pedagogiczna 15 listopada 2017»
2017/18 - Najnowsze wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej 2015-2017»
2017/18 - Zaproszenie DEN 13 października 2017»
2017/18 - Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny (od 01.09.2017)»
2017/18 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania»
2017/18 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania»
Informatory o egzaminach zawodowych od roku 2017/18»
2017/18 - Plan Nadzoru Pedagogicznego»
Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018»
Rada Pedagogiczna 29 sierpnia 2017»
2016/17 - Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych - Komisje - sierpień 2017»
2016/17 - Harmonogram egzaminów poprawkowych - Komisje - sierpień 2017»
Rada Pedagogiczna 30 czerwca 2017»
Rada Pedagogiczna 19 czerwca 2017»
2016/17 - Regulamin stypendiów zawodowych»
2016/17 - Prezentacja OKE - Szkolenie Przewodn.Zesp.Nadzor. Cz.Praktyczna Egz.Zawodowego lato 2017»
2016/17 - Prezentacja OKE - Organizacja Egz.Zawodowego lato 2017»
2016/17 - Materiały dla Operatorów Serwera Wirtualnego Etap Pisemny egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2017»
2016/17 - Materiały dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących Etap Pisemny egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2017»
2016/17 - Materiały dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2017»
2016/17 - Harmonogram egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2017»
2016/17 - skład komisji egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2017»
2016/17 - Nauczyciele oddelegowani Mietne- egzamin czerwiec 2017»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 30 maja 2017»
2016/17 - Wzór dyplom 2017»
2016/17 - Wzór listu gratulacyjnego 2017»
2016/17 - Matura 2017 - Materiał szkoleniowy dla członków Komisji»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 24 kwietnia 2017»
2016/17 - Harmonogram matur 2017 - Zespoły Nadzorujące (pisemne) »
2016/17 - Harmonogram matur 2017 - Przedmiotowe Zespoły Egzaminujące (ustne)»
2016/17 - Harmonogram delegacji do innych szkół - matura 2017»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 22 marca 2017»
2016/17 - Zarządzenie Dyrektora Szkoły - Rekolekcje Wielkopostne»
REFORMA - MATERIAŁY»
DLA NAUCZYCIELI WAŻNE»
22 stycznia 2017 - harmonogram spotkań z rodzicami»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 20 stycznia 2017»
2016/17 - Nauczyciele delegowani do ZS w Mietnem na egzaminy zawodowe styczeń 2017»
2016/17 - Skład Komisji na egzaminy zawodowe styczeń 2017»
2016/17 - Komunikat dla nauczycieli - zakończenie zajęć w grudniu i styczniu»
2016/17 - Zarządzenie Dyrektora Szkoły - Rekolekcje Adwentowe»
2016/17 - INSTRUKCJA WYPELNIANIA ARKUSZY OCEN»
2016/17 - Regulamin Stypendiow Zawodowych»
2016/17 - Kino 29 listopada 2016»
2016/17 - INSTRUKCJA DODAWANIA NUMERU PROGRAMU NAUCZANIA - LIBRUS»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 9 listopada 2016»
2016/17 - Tygodniowy kalendarz roku szk. 2016/17»
2016/17 - Zasady ewakuacji szkoly»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 29 września 2016»
2016/17 - Plan Nadzoru Pedagogicznego»
2016/17 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania»
2016/17 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania dla Technikum»
2016/17 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej»
2016/17 - Kalendarz organizacji roku szkolnego»
2016/17 - Rada Pedagogiczna 29 sierpnia 2016»
2015/16 - Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych - Komisje - sierpień 2016»
2015/16 - Harmonogram egzaminów poprawkowych - Komisje - sierpień 2016»
2015/16 - Harmonogram zadań szkoły sierpień-wrzesień 2016»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 1 lipca 2016»
2015/16 - Wzor dyplom 2016»
2015/16 - Harmonogram i skład komisji egzaminu zawodowego sesja czerwiec 2016»
2015/16 - Nauczyciele oddelegowani Mietne- egzamin czerwiec 2016»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 20 czerwca 2016»
2015/16 - Harmonogram matur 2016 - Zespoły Nadzorujące (pisemne) »
2015/16 - Harmonogram matur 2016 - Przedmiotowe Zespoły Egzaminujące (ustne)»
2015/16 - Harmonogram delegacji do innych szkół - matura 2016»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 25 kwietnia 2016»
2015/16 - Harmonogram zebrań z rodzicami 17 kwietnia 2016»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 16 marca 2016»
2015/16 - Regulamin dofinansowania kursu prawa jazdy dla uczniów ZSP Żelechów»
2015/16 - Protokół dofinansowania kursu prawa jazdy dla uczniów ZSP Żelechów»
2015/16 - Matura 2016 - Materiał szkoleniowy CKE »
2015/16 - Skład Komisj na egzaminy zawodowe styczeń 2016»
2015/16 - Delegacje nauczycieli na egzaminy zawodowe ZSR Mietne styczeń 2016»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 18 stycznia 2016»
2015/16 - Egz.zawodowy styczeń 2016 - portal z egzaminami z ubiegłych lat»
2015/16 - Egz.zawodowy styczeń 2016 - Material szkoleniowy OKE (egzamin pisemny)»
2015/16 - Egz.zawodowy styczeń 2016 - Material szkoleniowy OKE (operator wirtualnego serwera)»
2015/16 - Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń 2016»
2015/16 - Harmonogram zmiany semestrow w klasach»
2015/16 - Matura 2016 - zbiory zadań CKE»
2015/16 - 29 października 2015 Rada Pedagogiczna»
2015/16 - Zasady ewakuacji szkoly»
2015/16 - Harmonogram porządkowania grobu Patrona Szkoły»
2015/16 - 29 września 2015 Rada Pedagogiczna»
2015/16 - Harmonogram zebrań z rodzicami 13 września 2015»
2015/16 - Kalendarz organizacji roku szkolnego»
2015/16 - 1 września 2015 - Harmonogram spotkań z wychowawcami»
2015/16 - Dodatkowe godziny nauczycieli z KN»
2015/16 - Dodatkowe godziny nauczycieli (płatne)»
2015/16 - Plan Pracy ZSP»
2015/16 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania»
2015/16 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania dla Technikum»
2015/16 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania dla Zasadniczej Szkoly Zawodowej»
2015/16 - Nowe Rozp. MEN o ocenianiu i klasyfikowaniu (z 10.06.2015)»
2015/16 - Nowe Rozp. MEN o egz. maturalnym (z 25.06.2015)»
2015/16 - Nowe Rozp. MEN o egz. z kwalifikacji zawodowych (z 27.04.2015)»
2015/16 - Rada Pedagogiczna 28 sierpnia 2015»
2014/15 - Komisje egzaminow poprawkowych maturalnych»
2014/15 - Harmonogram egzaminów poprawkowych w sierpniu 2015»
2014/15 - Rada Pedagogiczna 3 lipca 2015»
2014/15 - Rada Pedagogiczna 19 czerwca 2015»
2014/15 - Zasady przyznawania Stypendium dla uczniów»
2014/15 - Harmonogram Delegacji Nauczycieli na Egzaminy Zawodowe (nowe i stare) w ZSR Mietne 2015»
2014/15 - Aktualne (stan 22.05.2015) Komisje starego egzaminu zawodowego - czerwiec 2015»
2014/15 - Aktualne (stan 22.05.2015) Komisje nowego egzaminu zawodowego - czerwiec 2015»
2014/15 - Pokaz o KKZ dla nauczycieli prowadzacych zajecia w roku 2015»
2014/15 - AKTUALIZACJA 28042015 !!! Harmonogram matur 2015 - Zespoły Nadzorujące i Przedmiotowe Zespoły Egzaminujące»
2014/15 - AKTUALIZACJA 28042015 !!! Harmonogram matur 2015 ( w tym delegacje )»
2014/15 - Komisje starego egzaminu zawodowego - czerwiec 2015»
2014/15 - Komisje nowego egzaminu zawodowego - czerwiec 2015»
2014/15 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 22 kwietnia 2015 godz. 15.00»
2014/15 - Matura 2015 - Material szkoleniowy dla czlonkow Komisji»
2014/15 - Harmonogram matur 2015 - Zespoły Nadzorujące i Przedmiotowe Zespoły Egzaminujące»
2014/15 - 1 % dla UKS Zakrzewski»
2014/15 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 12 stycznia 2015 godz. 15.00»
2014/15 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 25 listopada 2014 godz. 15.00»
2014/15 - Komisje nowego egzaminu zawodowego - styczen 2015»
2014/15 - Zasady ewakuacji szkoly»
2014/15 - INSTRUKCJA SZKOLNY dYSK WIRTUALNY»
2014/15 - 16 października 2014 - Szkolna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej»
2014/15 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 30 wrzesnia 2014 godz. 15.00»
2014/15 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania»
2014/15 - Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoly»
2014/15 - Plan Pracy Szkoly»
2014/15 - Kalendarz roku szkolnego»
2014/15 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 29 sierpnia 2014 godz. 9.00»
2014/15 - 26 sierpnia 2014 - harmonogram matury poprawkowej»
2014/15 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania»
2014/15 - Harmonogram egzaminow poprawkowcyh sierpien 2014»
2013/14 - Przebieg Rady Pedagogicznej 4 lipca 2014»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 4 lipca 2014 godz. 10.00»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 24 czerwca 2014»
2013/14 - Dla wychowawcow - oznaczenia poziomow jezykow»
2013/14 - Pismo Komendanta Hufca ZHP Garwolin»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 10 czerwca 2014»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 5 czerwca 2014»
2013/14 - Harmonogram egzaminow zawodowych 2014 - komisje»
2013/14 - Prezentacja dla czlonkow ZN i PZE matura 2014»
2013/14 - Delegacje nauczycieli na egzaminy maturalne 2014»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 23 kwietnia 2014»
2013/14 - Film o wypalaniu traw na godz. wychowawcze»
2013/14 - Prezentacja o wypalaniu traw na godz. wychowawcze»
2013/14 - Prezentacja z Rady Pedagogicznej o egzaminach zawodowych 2014»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 8 kwietnia 2014»
2013/14 - Zarzadzenie dyrektora szkoly w sprawie Rekolekcji Wielkopostnych»
2013/14 - Ogloszenie o Radzie Pedagogicznej 25 marca 2014»
2013/14 - Film instruktażowy Edukacyjna Wartość Dodana»
2013/14 - 3 lutego 2014 - Komunikat o Radzie Pedagogicznej»
2013/14 - Regulamin Ochrony Danych Osobowych od 01092013»
2013/14 - 14 stycznia 2014 - Komunikat o Radzie Pedagogicznej»
2013/14 - 12 grudnia 2013 - Komunikat o Radzie Pedagogicznej»
2013/14 - Akademia Profesjonalnego Nauczyciela»
2013/14 - 18 listopada 2013 - Komunikat o Radzie Pedagogicznej»
2013/14 - Instrukcja tablicy interaktywnej»
2013/14 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Przewodnik dla n-li zawodowców»
2013/14 - Harmonogram (terminy egzaminow) matura 2014»
2013/14 - POKAZ Z KONFERENCJI - WYNIKI MATURA 2013, ORGANIZACJA MATURA 2014 i 2015»
2013/14 - Instrukcja LIBRUS wycieczki»
2013/14 - Aktualny Szkolny Zestaw Programow Nauczania na rok 2013/14»
2013/14 - Kodeks Etyki Pracownikow Szkoly»
2013/14 - Motopraktyki dla nauczycieli»
2013/14 - Dla nauczycieli przedmiotow zawodowych - Procedury nowych egzaminow z kwalifikacji zawodowych»
2013/14 - Aktualne Szkolne Ramowe Plany Nauczania»
2013/14 - 30 sierpnia 2013 - Komunikat o Radzie Pedagogicznej»
2013/14 - 30 sierpnia 2013 - wyniki egzaminu zawodowego»
2012/13 - 28 i 29 sierpnia 2013 - egzaminy poprawkowe»
2012/13 - 27 sierpnia 2013 - maturalne egzaminy poprawkowe»
2012/13 - Pamiatkowe zdjecie kadry 28 czerwca 2013»
2012/13 - Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego»
2012/13 - Wzor swiadectwo Technikum klasy I 2012/13»
2012/13 - Wzor swiadectwo Technikum klasy II i III 2012/13»
2012/13 - Wzor swiadectwo ZSZ klasy I 2012/13»
2012/13 - Wzor swiadectwo ZSZ klasy II 2012/13»
2012/13 - Wzor dyplom»
2012/13 - Wzor list gratulacyjny»
2012/13 - Prezentacja egzamin zawodowy »
2012/13 - Druk Sukcesy uczniow»
2012/13 - Aktualny Zestaw Programow Nauczania»
2012/13 - Dla wychowawcow - Aktualne Ramowe Plany Nauczania »
2012/13 - Projekt Koncepcji Pracy ZSP w Zelechowie na lata 2013-2017»
2012/13 - Monitoring Podstawy Programowej»
2012/13 - Prezentacja z konferencji matura 2012 i 2013»
2012/13 - Dla nauczycieli przedmiotow zawodowych»
2012/13 - Instrukcja - dziennik Librus»
2012/13 - Prezentacja z posiedzenia RP w dniu 26 wrzesnia 2012»
2012/13 - AKTUALNE PLANY NAUCZANIA»
2012/13 - REFORMA KSZTALCENIA OD 1 WRZESNIA 2012 - MATERIALY»
2012/13 - Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku programu nauczania - przedm.ogolnoksztalcace»
2012/13 - Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku programu nauczania - przedm.zawodowe»
2012/13 - Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku podrecznika - przedm.ogolnoksztalcace»
2012/13 - Wzór wniosku o dopuszczenie do uzytku podrecznika - przedm.zawodowe»


Strona główna »Akcja 1% dla ZSP
Copyright design by Koźlak Krzysztof i Grzegorz Szymczak
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie fragmentów lub całości witryny bez zgody właścicieli zabronione.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610;
table>
"?>
Copyright design by Koźlak Krzysztof i Grzegorz Szymczak
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie fragmentów lub całości witryny bez zgody właścicieli zabronione.
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610;